14 Tháng 3 - 2021

Ra mắt giả lập VIA Simulation v0.1 alpha tại: https://github.com/makerhanoi/via-simulation-jeep/releases/tag/v0.1-alpha.

  • Tương thích với hướng dẫn Hello VIA! Sau khi xây dựng mã nguồn điều khiển xe trên Google Colab với Hello VIA! có thể ứng dụng vào điều khiển xe trên giả lập VIA Simulation. https://via.makerviet.org/docs/bat-dau/hello-via/
  • Hướng dẫn tạo bản đồ và chạy thử nghiệm Hello VIA! trên giả lập: https://via.makerviet.org/docs/bat-dau/hd-gia-lap/.
  • Đây là phiên bản giả lập đầu tiên, có thể còn nhiều lỗi và các thiếu sót các chức năng. Nhóm giả lập mong mọi người nhiệt tình góp ý. Xin cảm ơn mọi người!
What's on this Page