[Meeting Schedule] Làm thế nào để phát triển cộng đồng mã nguồn mở tại Việt Nam ?
   2 Phút đọc

Phát triển Open source tại Việt Nam cũng như trên thế giới thường gặp phải các vấn đề khá thách thức về nhiều mặt. Ở dự án VIA, chúng tôi cũng có những câu hỏi lớn:

  • Làm thế nào để các cộng đồng này có kinh phí hoạt động ?
  • Làm thế nào để các cộng đồng có thể tạo ra một sản phẩm mã nguồn mở như Scratch của Việt Nam https://scratch.mit.edu/

Việt Nam có một mã nguồn mở nào có một cộng đồng lớn cùng đóng góp và xây dựng không ? Theo chúng tôi được biết là chưa. Việt Nam có nhiều nhóm đã phát hành những bản mã nguồn của cá nhân hay của nhóm, tuy nhiên các mã nguồn, sản phẩm đó lại chưa xây dựng được một cộng động rộng rãi sử dụng và cùng đóng góp. Các mã nguồn mở thường chỉ có một chiều, bạn public tớ dùng, thường ít có sự tương tác và đóng góp của các cá nhân khác.

Tại Mỹ, các bạn trẻ, hay các nhóm thường có những Open Source rất thú vị, phát triển cộng đồng tốt, sau đó trở thành những sản phẩm thông dụng và rộng rãi. Như phần mềm Scratch MIT, Linux, ROS, Joomla, … Vậy động lực các bạn trẻ hay giới công nghệ ở Mỹ hay các nước khác là gì ? Các bạn thường coi đó là một CV tốt cho cá nhân, các bạn có những đóng góp tốt các open source sẽ được đánh giá cao ở các doanh nghiệp ? Các bạn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình như là một niềm vui ? … Anh @Dai Bui đã có một bài chia sẻ rất hay về việc phát triển cộng đồng.

Tại Việt Nam, Maker Hanoi vẫn tiếp tục con đường xây dựng một cộng đồng mã nguồn mở về IoT và robotic như vậy, nó có thể thành công ?

Ngày 28/03/2021, từ 14h-16h chúng tôi sẽ chia sẻ về mã nguồn mở VIA (https://via.makerviet.org/). Mời các thành viên Maker đến chia sẻ và đóng góp cho việc xây dựng cộng đồng mã nguồn mở này tại Việt Nam.

Đã đăng tại Fanpage MakerHanoi: https://www.facebook.com/makerhanoi/posts/3711114978956920.

Mục lục