Các thách thức của VSC 2021 là gì ?

Các thách thức của VSC 2021 là gì ?

  1. C0 - A - Art - Khả năng sáng tạo làm video về đội tuyển và các hoạt động
  1. C1 - T - Technology Giới thiệu về sản phẩm và những công nghệ ứng dụng.
  1. C2 - A+T - Art Technology Một sản phẩm, một ý tưởng công nghệ cần được trình bày và được sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng. Các đội robot, clb thường gọi vốn trên nền tảng mở indiegogo. Các đội tự làm hồ sơ hoạt động và kêu gọi vốn qua nền tảng này nhé. VD của team VN https://www.indiegogo.com/projects/team-vietnam-building-first-community-in-vietnam?fbclid=IwAR29NhCiz7pT0v9NiFPiuQEwv1gav2_MhO4Z1z0XIQBVd_C6S_AQxqEDCRw#/
  1. C3 - S.M - Science Math - Làm một chiếc xe tự hành ? Chúng ta cần dùng toán, kiến thức khoa học để cho chiếc xe hiểu môi trường xung quanh
  1. C4 - E - engineering - Cuối cùng các bạn phải bắt tay làm, trình bày lại nó và chia sẻ cho mọi người.
   Đây chính là 5 hành trình, thách thức của mùa VSC 2021 năm nay