Phát hiện vạch kẻ đường - PiNet
   8 Phút đọc    Huỳnh Đức
Phát hiện vạch kẻ đường là bài toán rất quan trọng khi xây dựng xe tự hành. Mô hình phát hiện vạch kẻ đường dựa trên PiNet cho tốc độ cao và độ chính xác tương đối tốt cho các ứng dụng xe tự hành của VIA.
pinet.png
Phân đoạn vạch kẻ đường - UNet
   3 Phút đọc    Đỗ Viết Chính
Mô hình phân đoạn vạch kẻ đường ứng dụng mô hình khá phổ biến là U-Net và một phiên bản cải tiến Double U-Net. demo1 Cài đặt môi trường Cài đặt python >= 3.6. Cài đặt thư viện : Các thư viện yêu cầu trong requirements.txt Các bạn mở terminal, tạo môi trường mới, activate môi trường và cài các thư viện cần thiết. conda create -n lanlinesegment python==3.
demo.png