VIA Team - Các dự án và hướng dẫn

1. Dự án / Thành viên

Các nhóm chính hiện tại

1. VIA-Hardware: Phát triển mạch, mô hình 3D, firmware cho xe in 3D, các shield chuyên biệt, sensors.

  • Mục tiêu: Tối ưu giá thành, chi phí, khả năng tiếp cận và khả năng mở rộng.
  • Thành viên: Tô Tài, Anh Tú (@anhtu0310), Ninh, Lã Hường, Bá Dũng.
  • Link: https://github.com/orgs/makerhanoi/projects/5.

2. VIA-Simulation: Phát triển giả lập xe tự lái cho VIA.

3. VIA-Intelligence: Phát triển các thuật toán AI cho xe, bao gồm: xác định làn đường, biển báo, chướng ngại vật, điều khiển xe, điều khiển giọng nói…

  • Mục tiêu: Xây và tối ưu các dataset chuẩn, từ đó thiết kế và huấn luyện các thuật toán AI, đưa lên giả lập và phần cứng nhúng. Ưu tiên việc huấn luyện trên Colab và viết tài liệu đầy đủ, rõ ràng cho cộng đồng.
  • Thành viên: Việt Anh, Dat Vu (@datvuthanh), Lân (@lmai314) Viết Chính (@dovietchinh), Hùng Phi (@PhiDCH), Huỳnh Đức.
  • Link: https://github.com/orgs/makerhanoi/projects/6.

4. VIA-Docs / VIA-Community:

  • Mục tiêu: Quản lý website và việc viết / dịch nội dung. Việc viết tutorials về AI và robotics sẽ cùng phối hợp với các team khác để thực hiện.
  • Thành viên: Việt Anh, Hữu An, Phạm Tùng, Toàn.
  • Link: https://github.com/orgs/makerhanoi/projects/3.

2. Các hướng dẫn về tài liệu và mã nguồn