Phát hiện biển báo giao thông - CenterNet
   2 Phút đọc    Tiến - vietnamican
Mô hình phát hiện biển báo giao thông dựa trên CenterNet. CenterNet là một mạng object detection có thiết kế cực kỳ đơn giản, nhưng lại đạt được cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác tốt vừa được ra mắt năm 2019. Chúng ta sẽ cùng huấn luyện và sử dụng mô hình này với bộ dữ liệu của VIA.
centernet.png
Phát hiện biển báo giao thông - YOLOv5
   1 Phút đọc    Hùng Phi
Mô hình phát hiện biển báo giao thông dựa trên YOLOv5 - một trong những kiến trúc phát hiện vật thời gian thực phổ biến nhất trên hiện nay. Mô hình này phù hợp để phát triển các bài toán phát hiện biển báo, vật cản trên đường với tốc độ cao.
traffic-sign-detection.png